Oplossing project httpstats

De oplossing die hier voorgesteld wordt werd gemaakt in drie fazen die apart gedocumenteerd zijn. Elke faze eindigt in een ``voorlopige versie'' van httpstats die wel uitvoerbaar is:
  1. Building the overall structure, (source in stage00.tar)
  2. The internal database and printing the results (source in stage01.tar)
  3. Parsing the configuration file and selections part 1 (source in stage02a.tar)
  4. Parsing the configuration file and selections part 2 (source in stage02b.tar)
  5. Verifying (source in stage03.tar)
  6. Optimizing and polishing up (not yet finished, (source in stage04.tar)
De documentatie (ook in latex en man formaat) werd automatisch gegenereerd d.m.v. doxygen (GNU public license).
Dirk Vermeir (dvermeir@vub.ac.be) [Last modified: Thu Apr 12 17:43:55 MEST 2001 ]