top

Wanneer en waar

Hoorcollege in lokaal E0.07. op vrijdag, 13-15u, eerste semester. Eerste les op 25 september 2009. Zie ook de gedetailleerde agenda voor de oefeningensessies. De assistent is Dries Harnie De studietijd is 235u. top

Wat

Deze cursus introduceert de populaire taal C++ en ``multi-paradigma'' (object-georienteerd, generiek) programmeren in de context van het unix/linux operating system. top

Verplicht studiemateriaal

top

Achtergrondinformatie

top

Taken

Opgave voor de 2de zittijd. top

Examen

Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: 70% op de taken en het project , 30% op het schriftelijk gedeelte. Indien de score voor een onderdeel (taken, project of schriftelijk) minder is dan 8/20, dan zal de globale score het minimum zijn van de scores behaald op de diverse onderdelen. Anders wordt het gewogen gemiddelde genomen.

Taken kunnen hier ingediend worden. top

Vragen

top

Links